dialoog

Goede communicatie wordt steeds belangrijker in het bouwproces. Zeker bij complexe projecten waarbij veel partijen betrokken zijn. Door inzet van inzichtelijke schetsen en 3D beelden wordt iedereen, leken en professionals, in een ontspannen dialoog stap voor stap deelgenoot gemaakt van het ontwerpproces. Daarbij staat het creëeren van goed functionerende en aantrekkelijke ruimten voor de eindgebruiker voorop, niet het uiterlijk van het gebouw.

dialoog

"Bouwkunde is de basis, bouwkunst het doel"

spin in het web

De architect is in het ontwerpproces naast bouwkundig vormgever meer en meer degene die nog het overzicht heeft, de spin in het web. Wij kozen mede daarom al vroeg voor ArchiCad, een geavanceerd bouwkundig 3D-programma, waarmee het ontwerp in feite al vooraf virtueel gebouwd wordt. Dat biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium bouwproblemen te voorkomen, gebouwdelen optimaal op elkaar af te stemmen, hoeveelheden te bepalen voor begrotingen, enz. We staan daarmee klaar voor de toekomst, waarin via het Building Information Model (BIM) gecommuniceerd gaat worden tussen alle partijen in de bouw. 

afbeelding spin in het web

beleving

Wij houden niet alleen van gebouwen, maar vooral ook van mensen. De gebruiker staat daarom bij ons centraal tijdens het ontwerpproces. Dit leidt tot gebouwen waar men zich snel thuis voelt. Warm en menselijk. 

beeld

Een grondige analyse van plek en programma vormt de basis voor een helder en krachtig concept. Dit concept is vervolgens leidend bij de uitwerking op verschillende schaalniveaus. Uiteindelijk leidt deze werkwijze tot markante gebouwen met een eigen identiteit, perfect passend op de plek waarvoor ze zijn ontworpen. Kennis, kunde en evocatie zijn voor dit proces onontbeerlijk.

BESTENDIGE ARCHITECTUUR

Duurzaam Bouwen is voor Kuin & Kuin architecten niet slechts energievriendelijk bouwen, maar veeleer het creëeren van bestendige gebouwen. Naast de duurzaamheid van de afzonderlijke materialen is er ook een hoofdrol weggelegd voor het gebouw als geheel. Wij streven naar tijdloos ontworpen gebouwen met een hoogwaardige architectonische uitstraling. Gebouwen ook met karakter en een eigen identiteit, passend in hun context. Duurzame architectuur in alle opzichten.
Wij zijn ambitieus en willen ook op het vlak van Duurzaam en Energiezuinig Bouwen tot de koplopers behoren. Daarom hebben we een recent project aangemeld voor de experimentele fase betreffende de milieuprestatieberekeningen.

" Van groot naar klein en grof naar fijn"

duurzame architectuur