SINDS 1989!

Wij hebben ervoor gekozen om vanaf de start van ons bureau al onze projecten driedimensionaal uit te werken, eerst met behulp van Architrion, en vanaf 1996 met behulp van Archicad. Dit maakt ons koploper op het gebied van het Bouw Informatie Model, oftewel BIM. Het virtueel bouwen zit in de genen van ons bureau. Wij weten niet beter!

METEN IS WETEN

Tijdens de verschillende fasen van het ontwerpproces toetsen wij onze modellen met behulp van Solibri Model Checker op verschillende aspecten. Zo controleren wij regelmatig of alle onderdelen uit het Programma van Eisen in het ontwerp zijn verwerkt en of het ontwerp voldoet aan de in het bouwbesluit vastgelegde regelgeving. Op deze manier houden wij voortdurend een vinger aan de pols en worden verrassingen achteraf voorkomen.

meten is weten

OPEN BIM

Wij werken volgens de open BIM methode, waarbij alle bij een project betrokken partijen de software gebruiken die speciaal ontwikkeld is voor hun type werkzaamheden. Uitwisseling tussen de verschillende partijen gaat met behulp van de internationale IFC-standaard. Omdat algemeen erkende regels en afspraken momenteel nog in ontwikkeling zijn, maken wij gebruik van de RVB BIM Norm, niet alleen omdat wij hier zelf iets aan hebben, maar ook omdat onze modellen uiteindelijk door andere partijen gebruikt gaan worden. Een model maken is niet moeilijk, een model maken waar iemand anders iets aan heeft is veel lastiger!

Een model maken is niet moeilijk, een model maken waar iemand anders iets aan heeft is veel lastiger!

BIM-COƖRDINATIE

Wij kunnen gedurende het gehele ontwerpproces met behulp van het programma Solibri Model Checker de door de verschillende partijen vervaardigde modellen controleren en verenigen tot één integraal model en een zogenaamde clashcontrol uitvoeren om te controleren in hoeverre de afzonderlijke modellen op elkaar aansluiten. Solibri signaleert snel en automatisch via data en op driedimensionale wijze de conflictpunten. Op deze manier kunnen we op elk gewenst moment het ontwerp efficiënt optimaliseren, wat uiteindelijk de kwaliteit van het ontwerp ten goede komt en waardoor het integrale karakter gewaarborgd wordt.